De hemelse Vader – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

De hemelse Vader

Adrie Peereboom - zondag, 5 mei 2024

Zondag is het Moederdag en heel terecht worden dan de moeders in het zonnetje gezet. Helaas is er sprake van een flinke begripsverschuiving. Wat er mee bedoeld wordt, dus wie, is niet meer voor de hand liggend. Allerlei variaties op het bijbelse gegeven van één man en één vrouw komen nu hier en daar voor. Daarnaast ziet een toenemend aantal mensen de aarde ook als onze moeder. Wie is dan de vader? Dat is natuurlijk de vraag. Wij zijn gemaakt uit aardse elementen. God creëerde Adam uit klei. Maar dat maakte hem nog niet tot een levend mens. Daarvoor moest God door zijn Geest de mens het leven inblazen. Dat is het fundamentele onderscheid met dieren en planten. Zij hebben beslist ook lucht nodig, adem om te leven. Maar God schiep hen door sprekend te gebieden dat ze gingen bestaan. God maakte ons naar zijn beeld en wij hebben in zekere zin goddelijke trekjes. Gebruiken we het ons gegeven leven om de Heer God te aanbidden, te gehoorzamen en te dienen of gaan we, omdat het kan, voor onze eigen agenda?