Pinksteren een vaag ‘feest’? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Pinksteren een vaag ‘feest’?

Adrie Peereboom - zondag, 12 mei 2024

Pinksteren is voor velen misschien wel het vaagste feest van alle christelijke feestdagen. ‘Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.’ Wat moet je je daar bij voorstellen? Toen Jezus Christus zijn leerlingen vertelde dat Hij na zijn opstanding uit de dood, terug zou keren naar de hemel, gaf dat verdriet. Hoe moesten ze verder zonder hun geestelijke leidsman? Jezus zei toen dat Hij God de Vader zou vragen om de Heilige Geest te sturen, als Trooster en Helper. Nadat de Heer Jezus op Hemelvaartsdag terug naar de hemel keerde, kwam inderdaad Gods Geest 10 dagen later op overdonderende wijze. Voortaan zouden de christenen geweldige geestelijk steun ontvangen, niet van Jezus zelf, van zijn Geest. Gods Geest stelt hen in staat te gehoorzamen aan Gods geboden, te doen wat God vraagt, God te eren en te aanbidden en de Bijbel steeds beter te begrijpen. Jezus’ aanwezigheid was op aarde beperkt door de mogelijkheden van zijn menselijke lichaam, net als wij dat zijn. Gods Geest kan overal, bij alle christenen gelijktijdig zijn en is dat ook. Dat is geen vaag verhaal, dat is echt!