Een juist Godsbeeld? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Een juist Godsbeeld?

Adrie Peereboom - zondag, 30 juni 2024

Is God een strenge, ongenaakbare Heerser, zoals velen denken? Of is Hij één en al liefde en ziet alles door de vingers wat wij verkeerd doen? Waar vind je een betrouwbaar antwoord? Sowieso is onze eigen verbeelding een slechte raadgever, net als vage onverifieerbare bronnen en geesten dat zijn. Kan de geschiedenis ons antwoord geven? Eeuwenlang werd in de kerken uit de Bijbel lesgegeven en gepreekt. Tientallen generaties groeiden op met het bijbelse beeld van God, de Schepper van hemel en aarde. Hoewel nog maar weinig mensen daarmee vertrouwd zijn, is de Bijbel nog steeds volop beschikbaar. Daar lees je dat de Allerhoogste zowel streng en rechtvaardig als liefdevol en barmhartig is! God zoekt mensen die Hem met hun hele hart willen kennen en dienen. Dat is niet: ‘Ik geloof wel dat er iets is!’ Gods geboden leren ons wat het inhoudt. En dat kan geen mens opbrengen! Alleen Jezus Christus, Gods Zoon, gehoorzaamde God volledig. In zijn liefde voor ons, nam Hij de straf voor onze zonden op zich. Door Hem kun je God echt kennen en dienen uit genade.