Wat is er zo bijzonder aan Jezus Christus? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wat is er zo bijzonder aan Jezus Christus?

Adrie Peereboom - zondag, 7 juli 2024

Waar stond (en staat) Jezus Christus voor? Hij stond niet voor verzet tegen de overheid, niet voor bepaalde politieke ideeën, niet voor een radicale verandering van de economie. Hij wilde God zijn Vader recht doen en eren door helemaal te leven zoals God dat van Hem vroeg. Dat ging dus veel verder dan zijn eigen tijd. Dat heeft ook onze tijd veel te zeggen. In principe staat in de Bijbel wat God van alle mensen vraagt. Hoe onmisbaar dan de persoon Jezus Christus is, blijkt als wij proberen net als Hij te leven en daar niet in slagen! ‘Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één!’ Geen gewoon mens, wel Jezus die behalve mens Gods Zoon was. Waarom Hij wel? Hij was vervuld met Gods Geest vanaf het prilste begin. Jezus leefde volmaakt en dat verheugde God de Vader alle dagen van zijn aardse bestaan. Door in Hem te geloven, ontstaat een band met Hem en ziet God ons in Jezus. Dan word je een ander, een nieuw mens door het geloof in Jezus Christus, nu nog steeds!