Wie is Jezus Christus? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wie is Jezus Christus?

Adrie Peereboom - zondag, 16 oktober 2022

Iedereen kent zijn naam, maar wie is Jezus Christus? Zijn naam betekent Jezus de Messias, Gods Gezalfde. Waarom is Hij de brenger van goed nieuws, het Evangelie? Niemand kan ontkennen dat er iets is met zijn naam. Die wordt te pas en te onpas gebruikt. Bij hevige schrik, woede, verbazing, angst. Andere namen hoor je weinig bij heftige emoties. Hij leefde ruim 2000 jaar geleden in Israël en was ongeveer 33 jaar oud toen de Romeinen Hem na een showproces aan een houten kruis executeerden. De veruit belangrijkste bron over zijn leven is het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Hij had een enorme impact op zijn hoorders door wat Hij zei en deed. Het meest verbazingwekkend is dat Hij na zijn dood, drie dagen later weer levend werd gezien door zijn leerlingen. Veertig dagen ging dat door, tot Hij op onbegrijpelijke wijze voor hun ogen opsteeg en terugkeerde naar zijn Vader, zoals Hij zei. ‘Ik leef en u zult leven’ waren zijn woorden tot iedereen die op Hem zijn vertrouwen stelt. Dat is het goede nieuws!